+420 553 755 111 bivoj@bivoj.cz
Přihlásit
Přihlašovací údaje


O společnosti

Naše společnost

BIVOJ a.s., Jateční 23A, 746 01 Opava
Tel.: +420 553 755 111
Fax: +420 553 755 555
E-mail: bivoj@bivoj.cz

Akciová společnost: založena 16. 5. 1995
Zapsána: OR KS&nb­sp;Ostrava, oddíl B, vložka 1043
: 60793031
Předmět činnosti: řeznictví a uzenářství

Statutární orgány společnosti

Statutární orgány společnosti BIVOJ a.s. zastupují následující osoby:

Představenstvo
předseda představenstva: MVDr. Jan Lazecký
místopředseda představenstva: Ing. Ondřej Lazecký

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady: Jan Lazecký, ml.
člen dozorčí rady: Ladislav Klimunda


Historie společnosti BIVOJ a.s.

Vznik společnosti BIVOJ a.s.

Společnost BIVOJ a.s. byla 16. května 1995 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1043.

Předmět činnosti

Hlavním předmětem činnosti společnosti BIVOJ a.s. je řeznictví a uzenářství. Společnost je výrobcem potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů.

Výroba a distribuce, spolehlivost a tradice

BIVOJ a.s. je výrobce a distributor širokého sortimentu masa a masných výrobků. Produkty jsou připravovány podle spolehlivých tradičních receptur a výrobních postupů a odborně a spolehlivě doručovány zákazníkům.

Certifikace a registrace

V roce 2002 byla uskutečněna certifikace systému kritických bodů, čímž bylo dosaženo úrovně hygieny srovnatelné s předpisy EU. Společnost BIVOJ a.s. byla schválena a získala pro řeznictví a uzenářství registraci podle zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb. Veterinární schvalovací číslo CZ 2197 ji opravňuje působit na evropském unijním trhu bez hygienických omezení od roku 2003.


Výrobní a obchodní profil společnosti BIVOJ a.s.

Nákup, výroba, distribuce

Zaměřujeme se na nákup masa, výrobu, distribuci a prodej výsekových mas a masných výrobků.

Česká republika a sousední země

Naše výrobky prodáváme ve významných městech České republiky a jejich okolí včetně Prahy a v tradičních regionech, jako je střední a severní Morava. Po vstupu ČR do EU (1. května 2004) jsme rozšířili trh o sousední země EU.

Přímý kontakt se zákazníky

22 vlastních prodejen nám umožňuje trvalý přímý kontakt s koncovými spotřebiteli, využívaný při rozvoji nových výrobků, tradičních receptur a marketingových programů.

Maximální čerstvost

Propracovaná logistika zajištění a zpracování surovin, jejich výroby, skladování, prodeje a distribuce je zacílena na dosažení maximální čerstvosti a využití celé trvanlivosti výrobků zákazníky.

Odlišnost, úspěšnost, trvalý rozvoj

Odlišení od konkurence a úspěšnost vlastních výrobků na trhu nám umožňuje jejich trvalý rozvoj vycházející zejména ze znalosti přání, potřeb a chování zákazníků i koncových spotřebitelů.

Obsluha odběratelů

Vlastní vysoce efektivní dopravní jednotka nám zajišťuje vysokou kvalitu, flexibilitu a přesnost obsluhy odběratelů.

Hodnocení kvality výrobků

Ve vlastní podnikové laboratoři provádíme denní hodnocení kvality výrobků, a to fyzikálně-chemickými a senzorickými metodami. Měsíční speciální analýzy, zaměřené na NO2, NO3, NaCl a NH3, cizorodé látky – těžké kovy, inhibiční látky, pH, deklarované látky ve výrobcích a rovněž mikrobiologická kontrola, jsou prováděny v SVÚ Olomouc. Stejně tak náš celý výrobní proces – od nákupu surovin po distribuci výrobků – je pod neustálou veterinární kontrolou KVS v Ostravě.

Kvalita a stabilita surovin

Intenzivně využívaná zemědělská oblast, obklopující výrobní podnik, spolu s dobrou platební politikou společnosti a poradenskou činností zajišťuje potřebnou kvalitu a stabilitu dodávek surovin.

Přesné a rychlé řízení objednávek

Řízení systému objednávek a dodávek co do přesnosti, rychlosti, vykrývání atd. je podporováno stabilním informačním systémem CSB, který propojuje nejen např. výrobu, prodej a fakturaci v reálném čase, ale podporuje také dohledatelnost, EDI, apod.

Roční obrat

Naše společnost dosahuje se svými 350 zaměstnanci ročního obratu 750 mil Kč.