českyenglish
O společnosti Produkty Nové výrobky Napište nám Prodejny Aktuality Ocenění Kariéra Kontakt
                     
 

O společnosti

BIVOJ… síla tradice

Naše společnost

BIVOJ a.s., Jateční 23A, 746 01 Opava
Tel.: +420 553 755 111
Fax: +420 553 755 555
E-mail: bivoj@bivoj.cz

Akciová společnost: založena 16. 5. 1995
Zapsána: OR KS Ostrava, oddíl B, vložka 1043
: 60793031
Č. účtu: 10 502 821/0100
Předmět činnosti: řeznictví a uzenářství

Statutární orgány společnosti

Statutární orgány společnosti BIVOJ a.s. zastupují následující osoby:

Představenstvo
předseda představenstva: MVDr. Jan Lazecký
místopředseda představenstva: Ing. Zdeněk Dominik
člen představenstva: PharmDr. Zdeňka Dominiková

Dozorčí rada
členové: Ing. Ondřej Lazecký
Jan Lazecký
Ladislav Klimunda

Akcionáři
Přihlášení do sekce pouze pro akcionáře.


Historie společnosti BIVOJ a.s.

Vznik společnosti BIVOJ a.s.

Společnost BIVOJ a.s. byla 16. května 1995 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1043.

Předmět činnosti

Hlavním předmětem činnosti společnosti BIVOJ a.s. je řeznictví a uzenářství. Společnost je výrobcem potravin podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů.

Výroba a distribuce, spolehlivost a tradice

BIVOJ a.s. je výrobce a distributor širokého sortimentu masa a masných výrobků. Produkty jsou připravovány podle spolehlivých tradičních receptur a výrobních postupů a odborně a spolehlivě doručovány zákazníkům.

Certifikace a registrace

V roce 2002 byla uskutečněna certifikace systému kritických bodů, čímž bylo dosaženo úrovně hygieny srovnatelné s předpisy EU. Společnost BIVOJ a.s. byla schválena a získala pro řeznictví a uzenářství registraci podle zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb. Veterinární schvalovací číslo CZ 2197 ji opravňuje působit na evropském unijním trhu bez hygienických omezení od roku 2003.


Výrobní a obchodní profil společnosti BIVOJ a.s.

Nákup, výroba, distribuce

Zaměřujeme se na nákup masa, výrobu, distribuci a prodej výsekových mas a masných výrobků.

Česká republika a sousední země

Naše výrobky prodáváme ve významných městech České republiky a jejich okolí včetně Prahy a v tradičních regionech, jako je střední a severní Morava. Po vstupu ČR do EU (1. května 2004) jsme rozšířili trh o sousední země EU.

Přímý kontakt se zákazníky

22 vlastních prodejen nám umožňuje trvalý přímý kontakt s koncovými spotřebiteli, využívaný při rozvoji nových výrobků, tradičních receptur a marketingových programů.

Maximální čerstvost

Propracovaná logistika zajištění a zpracování surovin, jejich výroby, skladování, prodeje a distribuce je zacílena na dosažení maximální čerstvosti a využití celé trvanlivosti výrobků zákazníky.

Odlišnost, úspěšnost, trvalý rozvoj

Odlišení od konkurence a úspěšnost vlastních výrobků na trhu nám umožňuje jejich trvalý rozvoj vycházející zejména ze znalosti přání, potřeb a chování zákazníků i koncových spotřebitelů.

Obsluha odběratelů

Vlastní vysoce efektivní dopravní jednotka nám zajišťuje vysokou kvalitu, flexibilitu a přesnost obsluhy odběratelů.

Hodnocení kvality výrobků

Ve vlastní podnikové laboratoři provádíme denní hodnocení kvality výrobků, a to fyzikálně-chemickými a senzorickými metodami. Měsíční speciální analýzy, zaměřené na NO2, NO3, NaCl a NH3, cizorodé látky – těžké kovy, inhibiční látky, pH, deklarované látky ve výrobcích a rovněž mikrobiologická kontrola, jsou prováděny v SVÚ Olomouc. Stejně tak náš celý výrobní proces – od nákupu surovin po distribuci výrobků – je pod neustálou veterinární kontrolou KVS v Ostravě.

Kvalita a stabilita surovin

Intenzivně využívaná zemědělská oblast, obklopující výrobní podnik, spolu s dobrou platební politikou společnosti a poradenskou činností zajišťuje potřebnou kvalitu a stabilitu dodávek surovin.

Přesné a rychlé řízení objednávek

Řízení systému objednávek a dodávek co do přesnosti, rychlosti, vykrývání atd. je podporováno stabilním informačním systémem CSB, který propojuje nejen např. výrobu, prodej a fakturaci v reálném čase, ale podporuje také dohledatelnost, EDI, apod.

Roční obrat

Naše společnost dosahuje se svými 350 zaměstnanci ročního obratu 750 mil Kč.


© 2010–2015 MARF reklamní agentura,
grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign